OŚWIADCZENIE

Zespół REZERWAT informuje, że w trybie natychmiastowym zrywa współpracę z Panem Przemysławem Kuśmierskim i firmą New Line Music. Jednocześnie cofając wyżej wymienionym wszelkie pełnomocnictwa.

IMPRESARIAT I KONTAKT Z MEDIAMI:

Andrzej Ludew tel. + 48 604 608 632 e-mail: manager@rezerwat.pl

BOOKING MANAGER/ORGANIZACJA KONCERTÓW:

Impres-Art Karina Zawada tel. + 48 505 103 967 e-mail: impres-art@wp.pl